bobo

Pospaceruj po lesie, rozejrzyj się, za widłakamiWidłak, paprociamiPaproć i skrzypamiSkrzyp.
Do jakiej rośliny doprowadzą Cię strzałki.

Wpisz pierwszą literę nazwy tej rośliny, do której dotarłeś.