Na powierzchni Ziemi gromadzą się różne osady, które z czasem twardnieją i przekształcają się w skały. Kolejne warstwy rok po roku gromadzą się jedna na drugiej, czasem skrywają skamieniałości. Dopasuj obraz Dickinsoni do jej skamieniałości.